HomeAbout UsServicesTopeka StylistsTopeka Photo GalleryLawrence StylistsLawrence Photo Gallery

BRYNK Salon & Color Bar

Victoria Hoobler-Stylist
785.550.1340

Jules Richardson- Stylist
785.393.4680
Traci Rainbolt-Stylist/Lash Extensions
913.944.2490
Emily Keil-Stylist/Lash Extensions
620.786.4513
Emily Metzger-Stylist/Hair Extensions
785.840.5222

Anastasia Samsonova- Styist/Make up Artist/Lash Extensions
                                                405.436.0000